Bok om synliggörande av språket

Boken lyfter vikten av samisk skyltning och att göra samiskan synlig i vår vardag. I projektet har tankar och idéer kring det samiska språket dokumenterats och där har samiska barn och unga önskat att det samiska språket ska höras och synas på fler platser än idag.

 DocHdl1OnPREADYtmpTarget
Ladda ner boken som pdf: