Varsågod-Skyltar att ladda hem!

Galba

Nuora sihti galbajt sámegiellaj ienep sajijda sebrudagán vaj gájka vuojnni ja oahppi sámegielav. Prosjäkta l sáme galbajt dahkam majt máhttá adnet hejman, bargon, skåvlåjn, bårråmsajijn, ásadusájn ja dajt máhttá mávso dagi viedtjat prosjevta häjmmabieles giella.se, Jåhkåmåhke ja Jielleváre kommuvna häjmmabieles ja Ájte häjmmabieles. Jåhkåmåhke ja Jielleváre kommuvna unneplåhkogiellabiedniga, Giela giehto prosjäkta ja Sámegiellaguovdásj li galbajt biednigahttám.

Galbbat

Nuorat sávvet ahte galget leat galbbat sámigillii eanet sajiin servodagas vai visot oidnet ja ohppet sámigiela. Prošeakta lea buktán ovdan sámi galbbaid mat sáhttet geavahuvvot ruovttus, bargosajis, skuvllain, boradansajiin, ásahusain maid sáhttá viežžat nuvttá prošeavtta ruovttosiiddus giella.se, Jåhkåmåhke- ja Jiellevári gieldda ruovttosiiddus ja maid Ájtte ruovttosiiddus. Galbbat leat ruhtaduvvon Jåhkåmåhke- ja Jiellevári gielddaid veahádatgiellaruđain, Giela giehto/Giela muitalusat prošeavttas ja maid Sámigiellaguovddážis.

Skyltar

Unga önskar att det ska vara skyltat på samiska på fler platser i samhället så att alla ser och lär sig samiska. Projektet har tagit fram samiska skyltar som kan användas hemma, på arbetsplatsen, på skolor, restauranger, institutioner kan laddas ner gratis från projektets hemsida giella.se, från Jokkmokks- och Gällivare kommuns hemsida samt från Ájttes hemsida. Skyltarna är finansierade av Jokkmokks- och Gällivare kommuns minoritetsspråkmedel, Giela giehto/Giela muitalusatprojektet samt av Samiskt språkcentrum.

Lista på orden att dra ut som worddokument

 

herr-dam toalett

pictogram syd

pictogram_lu copy

pictogram_no

kolt_picto2

 

Arbetsrum

Arbetsrum lu_no

arbetsrum_syd

arbetsrum_no

arbetsrum_no_syd

arbetsrum_lu_no

 

aktuellt

aktuellt_lu

aktuellt_syd

aktuellt_no

aktuellt_syd_no

 

anslagstavla

anslagstavla_lu

anslagstavla_syd

anslagstavla_no

anslagstavla_syd_no

anslagstavla_lu_no

 

Aula

aula_lu

aula_syd

aula_no

aula_syd_no

aula_lu_no

 

bibliotek

bibliotek_lu

bibliotek_syd

bibliotek_no

bibliotek_no_syd

bibliotek_lu_no

 

barnrum

barnrum_lu

barnrum_no

barnrum_syd

barnrum_syd_no

barnrum_lu_no

 

brandredskap

brandredskap_lu

brandredskap_no

brandredskap_syd

brandredskap_lu_no

brandredskap_syd_no

 

datasal

datasal_lu

datasal_no

datasal_syd

datasal_syd_no

datasal_lu_no

 

entré

entré_lu

entré_no

entré_syd

entré_syd_no

entré_lu_no

 

entreavgiftbarngratis

entrebarngratis_lu

entreavgiftbarngratis_syd

entrebarngratis_no

entreavgiftbarngratis_syd_no

entreavgiftbarn_lu_no

 

expedition

expedition_lu

expedition_syd

expedition_no

expedition_lu_no

expedition_syd_no

 

expeditionstider

expeditionstider_lu

expeditionstider_syd

expeditionstider_no

expeditionstider_syd_no

expeditionstider_lu_no

 

fritids

fritids_lu

fritids_syd

fritids_no

fritids_no_lu

fritids_no_syd

 

förråd

förråd_lu

förråd_syd

förråd_syd_lu

 

första hjälpen

förstahjälpen_lu

Första hjälpen_syd_no

Första hjälpen_lu_no

 

förstahjälpeninfo_lu

förstahjälpeninfo_no

förstahjälpen information_syd

förstahjälpeninfo_lu_no

förstahjälpen information_syd_no

 

helger

helger_lu

helger_syd

helger_no

helger_syd_no

helger_lu_no

 

hiss

hiss_lu

hiss_syd

hiss_no

hiss_no_lu

hiss_syd_no

 

hörsal_lu

hörsal_no

hörsal_no_lu

 

idrott

idrott_lu

idrott_syd

idrott_no

idrott_no_lu

idrott_syd_no

 

information_lu

information_syd

 

ingång

ingång_lu

ingång_syd

ingång_lu_no

ingång_syd_no

 

inträde

inträde_lu

inträde_syd

inträde_nord

inträde_syd_no

inträde_lu_no

 

café

café_lu

café_syd

café_no

café_syd_no

café_lu_no

 

kontor

kontor_lu

kontor_no

kontor_syd

kontor_syd_no

kontor_lu_no

 

kopieringsrum

kopieringsrum_lu

kopieringsrum_syd

kopieringsrum_no

kopieringsrum_syd_no

kopieringsrum_lu_no

 

konferensrum

konferensrum_lu

konferensrum_syd

konferensrum_no

konferensrum_lu_no

konferensrum_syd_no

 

kontorsmaterial

kontorsmaterial_lu

kontorsmaterial_syd

kontorsmaterial_no

kontorsmaterial_lu_no

 

källsortering

källsortering_lu

källsortering_syd

källsortering_no

källsortering_syd_no

källsortering_lu_no

 

kök

kök_lu

kök_syd

kök_no

kök_syd_no

kök_lu_no

 

lekrum_lu

lekrum_no

lekrum_lu_no

 

Lärarrum

lärarrum_lu

lärarrum_no

lärarrum_syd

lärarrum_syd_no

lärarrum_lu_no

 

lö-sö

lö-sö_lu

lö-sö_syd

lö-sö_no

lö-sö_syd_no

lö-sö_lu_no

 

matsal_lu

matsal_syd

matsal_no

matsal_syd_no

matsal_Lu_no

 

metall

 

metall_syd

metall_no

metall_no_syd

metall_lu

 

må-fre

må-fr_lu

må-fr_syd

må-fr_no

må-fr_syd_no

må-fr_lu_no

 

mötepågår

mötepågår_lu

mötepågår_syd

mötepågår_no

mötepågår_no_lu

mötepågår_no_syd

 

nyheter

nyheter_lu

nyheter_syd

nyheter_no

nyheter_syd_no

nyheter_lu_no

 

nödutgång

nödutgång_lu

nödutgång_syd

nödutgång_no

nödutgång_lu_no

nödutgång_syd_no

 

obs

obs_lu

obs_syd

obs_no

obs_syd_no

obs_lu_no

 

postlåda

postlåda_lu

postlåda_syd

postlåda_no

postlåda_lu_no

postlåda_syd_no

 

pappersförp

pappersförp_lu

pappersförp_syd

pappersförp_no

pappersförp_lu_no

pappersförp_syd_no

 

personalrum

personalrum_lu

personalrum_syd

personalrum_no

personalrum_syd_no

personalrum_lu_no

 

plast

plast_lu

plast_syd

plast_no

plast_lu_no

plast_syd_no

 

porslin

porslin_lu

porslin_no

porslin_syd

porslin_syd_no

porslin_lu_no

 

post

post_syd

post_nord

Post_syd_no

post_lu-no

 

Reception

reception_lu

reception_syd

reception_no

reception_lu_no

reception_syd_no

 

restaurang

restaurang_lu

restaurang_syd

restaurang_no

restaurang_lu_no

restaurang_syd_no

 

rökningförbj

rökningförbj_lu

rökningförbj_syd

rökningförbj_no

rökningförbj_syd_no

rökningförbj_lu_no

 

sammanträdesrum

sammanträdesrum_lu

sammanträdesrum_syd

sammanträdesrum_no

sammanträdesrum_lu_no

 

skolsköterska

skolsköterska_lu

skolsköterska_syd

skolsköterska_no

skolsköterska_syd_no

skolsköterska_lu_no

 

skötrum

skötrum_lu

skötrum_no

skötrum_syd

skötrum_lu_no

skötrum_syd_no

 

slöjd

slöjd_lu

slöjd_syd

slöjd_no

slöjd_lu_no

slöjd_syd_no

 

soprum

soprum_lu

soprum_syd

soprum_no

soprum_syd_no

soprum_lu_no

 

Sovrum

sovrum_lu

sovrum_no

sovrum_syd

sovrum_syd_no

sovrum_lu_no

 

städskrubb_lu

städskrubb_syd

städskrubb_no

städskrubb_lule_no

städskrubb_syd_no

 

städskåp

städskåp_lu

städskåp_syd

städskåp_no

städskåp_lu_no

städskåp_syd_no

 

stängdörren

stängdörren_lu

stängdörren_syd

stängdörren_no

stängdörren_syd_no

stängdörren_lu_no

 

Stängt

stängt_lu

stängt_syd

stängt_no

stängt_lu_no

Stängt_syd_no

 

tackförbesöketovälkommenåter

tackovälkommenåter_lu

tackovälkommenåter_syd

tackovälkommenåter_no

tackovälkommenåter_lu_no

tackovälkommenåter_syd_no

 

torkavfötterna

torkaavfötterna_lu

torkaavfötterna_syd

torkaavfötterna_no

torkaavfötterna_syd_no

torkaavfötterna_lu_no

 

torkskåp

torkskåp_lu

torkskåp_syd

torkskåp_no

torkskåp_lu_no

torkskåp_syd_no

 

trappor

trappor_lu

trappor_syd

trappor_no

trappor_syd_no

trappor_lu_no

 

toalett

toalett_lu

toalett_syd

toalett_no

toalett_syd_no

toalett_lu_no

 

utgång

utgång_lu

utgång_syd

utgång_no

utgång_syd_no

utgång_lu_no

 

varsågod_syd

 

välkommen

välkommen_lu

välkommen_no

välkommen_lu_no

välkommen_syd_no

 

välkommenåter

välkommenåter_lu

välkommenåter_syd

välkommenåter_no

välkommenåter_syd_no

välkommenåter_lu_no

 

vänlstängdörren_lu

vänlstängdörren_no

 

vänlstörej_lu

vänlstörej_syd

vänlstörej_lu_syd

 

öppet

öppet_lu

öppet_syd
öppet_no

öppet_lu_no

öppet_syd_no

 

öppettider

öppettider_lu

öppettider_no

öppettider_lu_no

öppettider_syd_no

 

öppettidermå-fr_lu

öppettidermå-fr_no

öppettidermå-fr_lu_no