Vuodo /Bakgrund

De samiska språkens situation är starkt hotade. Flera samiska språk räknas, enligt UNESCO, till de allvarligaste hotade språken i världen. För att de samiska språken ska kunna bestå som levande språk krävs därför kraftiga insatser.