Barggovuohke /Arbetssätt

Giela giehto

Prosjækta galgga guoradallat gålmå buolvaj giellaadnemav. Ájggomus le jut sáme ietja galggi oadtjot subtsastit makkár máhttelisvuoda ja sávadusá gávnnuji ma sámegielajda gulluji.

Prosjevta guovdásj gatjálvisá le guossa ja gånnå sihtap sámegielav adnet.

  • Le  gus dal ájn máhttelisvuohta gielav adnet?
  • Man birra, ja gejna sihtap sámástit?
  • Makkár gájbbádusá li miján sámegielav  mánájda ja mánámánájda vijddábut doalvvot?
  • Makkár doarjjagijt dárbahip jus sámegiella galggá viesso bisoduvvat?

Arbetssätt

Projektet undersöker tre generationer samers användning av det samiska språket i Jokkmokks- och Tysfjordsområdet.

Målsättningen är att samer själva ska få berätta om vilka möjligheter och önskemål som finns vad gäller de samiska språken.

Projektets centrala frågeställningar är:

  • När och var vi vill använda samiskan.
  • Har vi alls möjlighet att använda språket?
  • Om vad, och med vilka vill vi prata samiska?
  • Vilka förutsättningar har vi att överföra samiskan till våra barn och barnbarn?
  • Vad behöver vi för stöd för att klara av att hålla samiskan levande?