Rijddim/Ridning

Oasstoájge dåjma – rijddim
Giesen 2012 ásadij Miliana Baer ietjas rijddimvidnudagáv Vájal Ride in Sápmi Jåhkåmåhken. Suv amerikának curlyhestaj fállá sån rijddimåhpav ja rijddimav Jåhkåmåhke bájkijn ja várijn.
Miliana le åhpadum nuortakgiela jårggåliddje ja ietjas asstoájge dåjmajn aktit ietjas sámegiela máhtov gå rijddimbåttåjt sámegiellaj ja dárogiellaj fállá. Ij lim náv ájádaládum álgon, valla lidjin moattes sámegielmánájs gudi ja máná gudi sámegielav dádjadi oassálasstemin rijddimijn ja Miliana de oarnnij sámegielak rijddimjuohkusijt. Milianaj dát sæmmi båttå sjattaj hásstalussan jådedit sámegiellaj rijddimbåttåjt danen gå suv ”hãsstagiella” lij dárogiella. Sån le, ja vilá åttjut sáme termajt rijddimijda gávnnat.

Astoáigedoaibma – riiden

Heasttat leat álo leamaš Miliana Baer stuorra indu ja geasset 2012 son álggahii iežas riidenfitnodaga Vájal Ride in Sápmi, Jåhkåmåhkes. Iežas amerihkálaš smarfeheasttaiguin (American Curly) son lágida riidendiimmuid ja riidenmátkiid Jåhkåmåhkes ja duoddariin. Miliana bargá jorgaleaddjin davvisámigielas ja iežas fitnodagas kombinere astoáigeberoštumi ja sámigielmáhtuid go son fállá riidendiimmuid sihke sámigillii ja ruoŧagillii. Álggus ii lean nu áigun, muhto ledje máŋga sámigiel máná ja mánát geat ipmirdit sámigiela geat ledje mielde riidendiimmuin. Miliana ráhkadii danin sámigielat riidenjoavkkuid. Seammás dát hástalii Miliana doallat riidendiimmuid sámigillii danin go su ”heastagiella” lea ruoŧagiella. Son lea šaddan bargat, ja bargá ain, gávdnat riidensániid sámigillii.

Fritidsaktivitet – ridning

Sommaren 2012 startade Miliana Baer sitt ridföretag Vájal Ride in Sápmi i Jokkmokk. Med sina amerikanska curlyhästar anordnar hon ridlektioner och turridning i Jokkmokk och i fjällen. Miliana är utbildad till tolk i nordsamiska och kombinerar i sitt företag sin hobby med sina samiska språkkunskaper när hon erbjuder ridlektionerna både på samiska och svenska. Det var inte tänkt så från början, men det var flera samisktalande barn och barn som förstår samiska som deltog på ridlektionerna och Miliana bildade därför samisktalande ridgrupper. För Miliana blev detta samtidigt en liten utmaning att leda ridlektionerna på samiska eftersom hennes “hästspråk” är svenska. Hon har fått arbeta med, och gör det fortfarande, att hitta terminologi på samiska för ridning.

”Mån lijkkuv rijddimij gå fártta le. Suohtas la aj gå ulmusj. Duov dáv dahká, gå hestajt stivrri ja gå daj tjellu.”

”Mon liikon riidet go manná jođánit. Lea somá go dahká ollu, go stivre ja dat hasket.”

”Jag gillar att rida när det går fort. Det är också roligt när man gör olika saker, när man styr dem och hoppar.”rijddim

 

”Hestaj le suohtas gillot ja daj rijddit.”

”Lea somá suitet heasttaid ja riidet.”

”Hästar är roliga att pyssla om och rida.”

 

 

 

 

 

”Miehtsijt lijkkuv rijddit, hesta li sijvo gå ålgo lijkkuji årrot”

”Liikon riidet meahcis, heasttat leat lojit go dat liikojit leahkit meahcis.”

”Jag gillar att rida ute i skogen, hästarna är lugna för att de gillar att vara ute.”

rijddim_2