grafihttiverkstáda/grafittiverkstäder

Guovssahasa Allen_50

Ladda ner posters i utskriftsformat

Grafihttibargo

Nuora sihti affisjajt ja plánsjajt sáme tevstaj. Gåk máhtti sámetevstak galba ja gávne
vuojnnut? Máhtti val ietja dav gatjálvisáv vásstedit. Danen ásaduvvin grafihttiverkstáda vidát ja gudát klássajda Sámeskåvlån Jåhkåmåhken gånnå li tjuorggam ja tsirggimbájnnim grafihtijt sáme tevstaj. Ieŋŋgisgiella bájnet nuoraj gielav uddni ja sámegiella dárbaj aj ruvva ja garra moallánagájt degu ”Luhtákvuobda jali Jåhkmåhkke gájk buoremus”. Nuoraj giella l udnásj viesso sámegiella ja boahtte ájggáj.

Voenjele_a Sarvvis 2a Svalla Tjuovgas

Ladda ner posters i utskriftsformat

tobias

Graffitibargobádji

Nuorat váillahit affiššaid ja govaid sámi teavsttaiguin. Got sámigiel galbbat ja buktagat sáhttet hábmejuvvot? Jearaldaga maid dušše iežát sáhttet vástidit. Danin ráhkadedje graffitivearstáid 5 ja 6 luohkkái Sámeskuvllas Jåhkåmåhkes gos leat sárgun ja spraymálen graffiti sámi teavsttain. Otne nuoraid giella báidnu eaŋgalas cealkagiiguin ja maid sámigielas dárbbahuvvo jođánis, čaffadis cealkagat dego Luhtákvuobda – Bad hairday dahje Jåhkmåhkke gájk buoremus – Jåhkåmåhkke gait buoremus. Nuoraid giella otne lea ealli sámigiella otne ja boahtteáigái.

– Tsirggibájnnidum t-skirtto, hábbmár Tobias Johansson-Sandberg.

– Spray t-shirt, hábmehuvvon Tobias Johansson-Sandbergas.

– Sprayad t-shirt, design Tobias Johansson-Sandberg.

 

Bahkobiegga_50

Graffitiworkshop

De unga efterfrågar affischer och planscher med samiska texter. Hur kan samisktextade skyltar och produkter se ut? En fråga bara de själva kan svara på. Därför anordnades graffitiverkstäder för klass 5 och 6 från Sameskolan i Jokkmokk där de tecknat och spraymålat graffiti med samisk text. Idag kryddas de ungas språk av engelska uttryck och även i det samiska språket behövs snabba, tuffa uttryck som Luhtákvuobda – Bad hairday eller Jåhkmåhkke gájk buoremus – Jokkmokk äger.

De ungas språk idag är det levande samiska språket idag och för framtiden.

NiehkovaraltLadda ner posters i utskriftsformat